Izravnava notranjih zidnih površin

Izravnava notranjih zidnih površin

Izravnava notranjih zidnih površin

09 December 2021

Končni videz prebarvanih notranjih stenskih in stropnih površin je poleg izvedbe zaključnega barvanja v veliki meri odvisen od kakovosti priprave površin. Splošno pravilo, ki velja za kakovostno pripravljeno površino je, da mora biti podlaga pred barvanjem nepoškodovana, utrjena, suha, odprašena in čista. Zraven pa sodi tudi izravnava, kar pomeni, da so poškodbe in razpoke glede na njihovo velikost zapolnjene z ustrezno maso, da so neravnine izravnane in končna površina primerno gladka glede na izbrani končni premaz.

Za izravnavo neravnin, prekrivanje razpok in glajenje se običajno uporablja že pripravljene disperzijske izravnalne mase. Njihova prednost je v enostavnem delu, dovolj dolgem odprtem času, ki omogoča nanos in glajenje in lahkem brušenju. Za izvajalce je velikega pomena primerna konsistenca izravnalne mase, ki naj ob nanosu ne steka po površini. Prav tako mora ostati nespremenjena pri običajnemu ročnem nanosu, ko izravnalno maso večkrat premešamo (pobiranje odvečne mase s stene in ponovni nanos na steno). Sočasno mora biti lahka za nanos in raztegovanje in enostavna za brušenje. Pri nanosu z brizganjem z brizgalnimi stroji, ki imajo zalogovnik, je zaželeno, da se izravnalna masa ob pretresanju v zalogovnik v celoti, brez dodatnega dela in čiščenja izprazni iz vedra.

Izravnalne mase se med seboj razlikujejo predvsem po strukturi in velikosti delcev polnil, kar tudi definira največje dovoljene debeline nanosa. Notranje izravnalne mase SPEKTRA LEVEL ROUGH, SPEKTRA LEVEL MEDIUM in SPEKTRA LEVEL FINE izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje.

SPEKTRA LEVEL ROUGH je groba izravnalna masa, že pripravljena za uporabo in namenjena prvi izravnavi grobo ometanih podlag in betona. Odlično zapolnjuje luknje v betonu, ki so posledica vlivanja betona na opažene površine, ne leze iz njih in se ne mehuri. Primeren je za ročni in tudi strojni nanos (primerne so naprave s polžasto črpalko) do debeline največ 6 mm v dveh nanosih. Zaglajene površine ni potrebno brusiti. Primerna je za nanos fine izravnalne mase.

SPEKTRA LEVEL MEDIUM je srednje fina, za nanos že pripravljena izravnalna masa, ki omogoča nanos v debelini do največ 4 mm v dveh slojih. Odlikuje jo izjemna lahkost nanašanja in brušenja in primerna za končno glajenje vseh vrst notranjih stenskih in stropnih površin. Zaradi visoke tiksotropije ne usahne in odlično zapolni tudi večje vdolbine in raze. Primerna je za ročni in strojni (airless) nanos.

SPEKTRA LEVEL FINE je fina, za nanos že pripravljena izravnalna masa, ki omogoča nanos v debelini do največ 2 mm v dveh slojih. Zaradi izjemne gladkosti je še posebej primerna za glajenje zidnih površin pred nanosom polmat in sijajnih premazov za zid in pred obdelavo stenskih površin z dekorativnimi tehnikami, ki za doseganje izbranega estetskega učinka, zahtevajo popolnoma gladko podlago. Primerna je za ročni in strojni (airless) nanos, se enostavno nanaša in brusi.

Stenske površine, ki jih pregladimo s SPEKTRA LEVEL MEDIUM ali SPEKTRA LEVEL FINE so primerne za nanos vseh vrst disperzijskih barv, priporočamo pa ju predvsem v primeru visoko kakovostnih premazov, ki se ob uporabi ustreznega orodja (kratkodlaki valjčki) lepo raztegnejo in jih odlikuje zelo lepo razlivanje. Pogosto so visoko kakovostni premazi malo manj mat, zato je gladka podlaga toliko večjega pomena, da ne pride do pojava senc in lisastega videza zaradi neravne podlage.

Ker je vedno več suho montažne gradnje, se disperzijske notranje izravnalne mase uporablja tudi za izravnavo suho montažnih elementov, kot so na primer mavčne kartonske plošče. Evropsko združenje izvajalcev ometov, suhih oblog, štukatur in s tem povezanih dejavnosti (UEEP) in Eurogypsum so pripravili smernice, ki definirajo štiri nivoje kakovosti fugiranja in izravnave mavčno kartonskih plošč od Q1 – Q4. Te smernice je privzelo tudi Slovensko združenje izvajalcev suho montažne gradnje, nivoji kvalitete pa so označeni s K1 – K4. V Tabeli 1 navajamo kratek povzetek zahtev in značilnosti za posamezni nivo obdelave.

Navedene   primere   uporab   različnih premazov za posamezni nivo je v praksi potrebno razumeti kot smernice, zahteve glede nivoja obdelave mavčno kartonskih plošč kot tudi zaključnih premazov pa morajo biti definirane v pogodbi za izvedbo del. Pri tem pa je treba upoštevati tudi tehnične specifikacije za vsak uporabljeni material.

Izravnalno maso SPEKTRA LEVEL MEDIUM lahko uporabimo za izravnavo v nivoju kakovosti Q2, v primeru, ko so že izdelani stiki mavčnih plošč v nivoju kakovosti Q1 in tudi za izravnavo za stopnjo obdelave mavčno kartonskih plošč Q3 in je primerna za nanos katerekoli mat notranje zidne barve. Če kot zaključni premaz izberemo visoko kakovostno notranjo zidno barvo (npr. SPEKTRA LATEX MAT ali SPEKTRA LATEX POLMAT) ali naročimo izdelavo dekorativne tehnike, ki zahteva čim bolj ravne in gladke podlage, je zahtevani nivo obdelave mavčno kartonskih plošč Q4, kar dosežemo ali s kombinacijo prvega sloja SPEKTRA LEVEL MEDIUM in drugega sloja SPEKTRA LEVEL FINE ali pa s SPEKTRA LEVEL FINE.

Tabela 1: Povzetek zahtev in značilnosti nivojev obdelave mavčno kartonskih plošč

Stopnja

Q1 (K1)

Q2 (K2)

Q3 (K3)

Q4 (K4)

Nivo obdelave

Zapolnjeni stiki

Gladka površina za normalne vizualne zahteve

Gladka površina za višje vizualne zahteve

Gladka površina za najvišje vizu- alne zahteve

Estetske zahteve

Ni zahtev

Normalno

Povečana zahtevnost: na površini ne smejo biti vidne raze oz. sledi od orodja; dovoljeno je nekaj sledi pri direktni osvetlitvi oz. pojav senc pod določenim kotom svetlobe

Vrhunska izvedba:

Na površini je pojav raz in sledi obdelave minimalen, prav tako pojav senc pod določenim kotom svetlobe

Aplikacijske zahteve

stiki zapolnjeni s fugirnimi ma- sami

Q1 + izvedena izravnava za konti- nuiren prehod med stiki in površi- no plošče, po potrebi prebrušeno

Q2 + nanos izravnalne mase po celotni površini plošč, zaglajeno in obrušeno

Q2 +nanos izravnalne mase po celotni površini v enem ali dveh slojih, v debelini 2 mm, obrušena in popolnoma gladka

Primernost površine za Obdelavo/nanos:

funkcionalnih materialov (kerami- ka, debeloslojni omet, protipožar- na, zvočna izolacija…)

Grobih in srednje grobih stenskih oblog in premazov ter ometov (velikost največjih delcev je večja od 1 mm)

Fino strukturiranih stenskih oblog, gladkih mat premazov in finih ometov (velikost največjih delcev je manjša od 1 mm)

Za gladke stenske obloge, pol mat premaze in posebne premaze izvedene v raznih dekorativnih tehnikah

Primeren material

Q1 + SPEKTRA LEVEL MEDIUM

Q1 + 2x SPEKTRA LEVEL MEDIUM

Q1 + 1x SPEKTRA LEVEL MEDIUM

+ 1x fine ali 2x SPEKTRA LEVEL FINE