9.1 Sanacijske malte za armirano betonske konstrukcije (stavbe, mostovi, tuneli...)

Sanacijske malte za armirano betonske konstrukcije (stavbe, mostovi, tuneli...)

Krepko zapisani izdelki, so glede na sistem, najbolj primerni za uporabo.

Nivo kvalitete KORAK 1 KORAK 2 KORAK 3
PREMIUM