8.3 Označevanje betonskih cestišč, parkirišč, letališč, transportnih poti in dekoracija betonskih površin

Označevanje betonskih cestišč, parkirišč,  letališč, transportnih poti in dekoracija betonskih površin
ZELO OBREMENJENE
KORAK 1

SIGNOCRYL 2K PUR primer

Sloji Poraba
1
KORAK 2

SIGNODUR G

Sloji Poraba
1

SIGNODUR struktural

Sloji Poraba
1
KORAK 3

steklene kroglice

Sloji Poraba
1

sistem certificiran s standardom EN 1436

Sloji Poraba
OBREMENJENE
KORAK 1

SIGNOCRYL 2K PUR primer

Sloji Poraba
1
KORAK 2

SIGNOCRYL

Sloji Poraba
1
KORAK 3

steklene kroglice

Sloji Poraba
1

sistem certificiran s standardom EN 1436

Sloji Poraba
DEKORATIVNE
KORAK 1

SIGNOCRYL 2K PUR

Sloji Poraba
1

Krepko zapisani izdelki, so glede na sistem, najbolj primerni za uporabo.

BETONSKE PODLAGE KORAK 1 KORAK 2 KORAK 3
ZELO OBREMENJENE
OBREMENJENE
DEKORATIVNE

Krepko zapisani izdelki, so glede na sistem, najbolj primerni za uporabo.