Izbira premazov za izvedbo horizontalne cestne signalizacije na betonskih površinah

Izbira premazov za izvedbo horizontalne cestne signalizacije na betonskih površinah

Izbira premazov za izvedbo horizontalne cestne signalizacije na betonskih površinah

17 Julij 2020

Izdelki, namenjeni horizontalni cestni signalizaciji, so zasnovani za uporabo zlasti na asfaltnih površinah, ki so porozen, hrapav substrat z visokim deležem bitumna v svoji sestavi.

Princip oprijema cestnih premazov temelji na penetraciji in natapljanju bitumenskega veziva ter mehanskemu zaklepanju z vgradnjo agregatov asfaltne podlage v premaz. So hitro sušeči in izkazujejo ustrezne visoko elastične lastnosti, prilagojene na specifične lastnosti asfaltnih površin.

Pri načrtovanju označevanja obremenjenih betonskih površin, kjer je površina bolj gladka, je ključno, da zagotovimo dober oprijem premazov na tovrstne površine, saj bo s tem zagotovljena tudi obstojnost in funkcionalna življenjska doba premaza. Oprijem je odvisen od trdnosti vezi med dvema materialoma v stiku, kjer gre lahko za vpliv različnih mehanizmov. Ti so lahko fizikalno-kemijske ali mehanske narave. Osnovne karakteristike podlage, kot tudi tipa premaza, morajo biti za kakovosten spoj medsebojno kompatibilne. Prav postopki v zaključnih fazah izdelave betona so tisti, ki bodo določali ključne karakteristike končne površine, tako po sestavi, kot tudi topologiji površine, in s tem določali možnosti nanosa in izbire uporabljenih premazov.

Predhodna obdelava betonskih podlag

Betoni so kritični substrati z različnimi strukturami por in pogosto obdelani s fino plastjo malte in sredstvi za nadaljnjo obdelavo. Za zagotovitev kompaktnega oprijema moramo na novih betonskih površinah potrebno plast izločenega suhega cementnega mleka obvezno odstraniti z ustreznimi metodami (npr. voda pod visokim tlakom).

Poroznost betona je eden ključnih dejavnikov tveganja za njegovo obstojnost, zato pri njegovi zaščiti uporabljamo različne sistemske rešitve, ki pa prinašajo dodatne izzive za nadaljnje obarvanje. Pri gradnji cest za površinsko zaščito betona poleg tega uporabljamo tudi hidrofobna zaščitna sredstva na osnovi silanov, siloksanov in silikonov. Posebno pozornost moramo posvetiti tudi betonskim površinam, ki so bile dodatno obdelane z vodnim steklom. Le-ta se na trgu pojavlja s široko paleto komercialnih imen in se uporablja kot površinska zaščita poroznega betona pred penetracijo vode, olj in drugih tekočin. V vseh primerih se odprta poroznost zapre, kar onemogoča penetracijo premaza in njegovo mehansko sidranje na površino. Tako obdelane površine so običajno problematične za oprijem večine premazov in zahtevajo obvezno predhodno testiranje.

Vlaga v betonu in pojav mehurjenja

Vlaga v betonu ne sme presegati 4 % (merjeno s CM metodo, do približno 20 mm meritvene globine), da lahko dosežemo ustrezen oprijem materialov za označbe na betonske podlage. Zahteva velja za vse vrste materialov, tudi za temeljne premaze, namenjene predpripravi površine. Izjema je Signocryl 2K epoxy premaz, ki se suši in utrdi tudi v vlažnih pogojih.

Izhlapevanje vode na površini betona povzroči naslednje:

  • Voda, ki se nabira na površini betona in pod premazom, oslabi stik med materialom in podlago. Zmrzovanje in že manjša mehanska obremenitev lahko povzročita luščenje oznak.
  • Motnje pri utrjevanju hladnih in hladnih brizganih plastik zaradi spreminjanja fizikalnih lastnosti materialov.
  • Možnost alkalne kemijske reakcije zaradi kapilarne vode, ki oslabi vezivo in karakteristike oznake.
  • Tvorjenje mehurčkov zaradi osmotskega tlaka.
  • Pri uporabi izocianatnih trdilcev se preko reakcije z vlago tvori CO², kar privede do nastajanja mehurjev in oslabi zamreževanje filma.

Načeloma moramo betone pustiti vsaj 28 dni, da se zvežejo vse komponente in da se beton osuši.

Podlage v parkirnih garažah in industrijskih prostorih

Obremenitve težke delovne mehanizacije, temperaturna nihanja in razlitja različnih kemikalij so v takšnih prostorih vsakodnevni pojav. Od mehanskih obremenitev so pomembne predvsem pričakovana obtežitev, dinamični dejavniki zaradi prometa v prostoru, odpornost proti obrabi in obrusu ter nenazadnje tudi odpornost na udarce in padce težkih predmetov. Vedeti moramo tudi, ali bo površina izpostavljena neposredni sončni svetlobi in s tem UV-žarkom. Izvedbe označevanja v garažah in industrijskih halah ne določa noben pravilnik, kot tudi ne izbire materialov. Standardi se v tem delu ne uporabljajo, zato je predhodno potreben jasen dogovor med investitorjem in izvajalcem o pričakovani izvedbi del in pričakovani kakovosti oziroma namembnosti oznak.

Priprava površine

Površine, namenjene označevanju, morajo biti pred nanosom suhe, čiste, brez prahu, olj in maščob ter brez prostih abrazivnih peskov in drugih nečistoč. Kontaminacije pomenijo visoko tveganje pri zagotavljanju kakovostnega oprijema materialov na podlago in so pogosto vzrok problemov pri iskanju odgovornosti za nekakovostno izvedbo del.

Test oprijema

Za preverjanje oprijema lahko izberemo naslednje možne testne metode:

  • ročni preizkus oprijema brez določitve vrednosti,
  • preizkus oprijema z odtrgovanjem pečatov v skladu z EN ISO 4624,
  • preizkus s križnim rezom v skladu z DIN 53151.

Testno polje, kjer preverimo oprijem premaza, je običajno sestavljeno iz dela, ki ga predhodno obdelamo (pripravimo površino, brušenje, čiščenje), ter vzporedno neobdelane površine. Za preizkus oprijema moramo običajno zagotoviti en teden za ustrezno utrjevanje premaza. Teste opravimo na obeh površinah v obsegu 1-2 m², določimo pa vsaj pet mest za izvajanje meritev.

Predlagane rešitve

Glede na opisane situacije, pričakovanja in zahteve smo v Heliosu pripravili tri sistemske sklope, ki zagotavljajo ustrezno izvedbo horizontalne signalizacije na različnih betonskih površinah.

1. Standardne betonske površine brez posebne obdelave:

a. uporaba predpremaza SIGNO primer 2K PUR, ki zagotavlja ustrezen oprijem izbranega premaza;

b. glede na potrebe lahko izberemo standardne barve tipa Signocryl ali hladne plastike tipa Signodur.

2. Betonske površine, ki so dodatno utrjene in zaglajene s kremenčevim peskom – površine niso kemijsko obdelane:

a. predpremaz je potreben le v primeru utrjevanja starejše betonske površine;

b. najprimernejša je uporaba Signocryl 2K PUR, Signocryl Traffic 2K PUR, Signocryl 2K epoxy.

3. Različni industrijski tlaki (epoxy, PU ...) in dodatno kemijsko obdelane betonske površine:

a. predpremaz Signo primer 2K PUR in premaz Signocryl 2K PUR (obvezno testno polje s preverjanjem oprijema);

b. Rezistol emajl 2K PUR dva sloja; c. Rezistol E DBS prvi sloj za zagotavljanje oprijema in Rezistol emajl 2K PUR za pospešeno utrjevanje.

Opozorilo

Za vsak objekt predlagamo izvedbo testnih polj in preverjanje oprijema premaza na podlago.