Zidne barve za zdravo bivanje

Zidne barve za zdravo bivanje

Zidne barve za zdravo bivanje

28 Februar 2024

Dejstvo je, da veliko večino našega časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer je zrak do desetkrat bolj onesnažen od zraka na prostem. Ugodno bivanje v prostoru je odvisno od številnih vplivov: velikosti prostora, svetlobe, pohištva, hišnega tekstila, talnih oblog, ogrevanja, prezračevanja, vlage in ne nazadnje emisij hlapnih snovi iz materialov v prostoru.

Ljudje na splošno niso seznanjeni s škodljivostjo sestavin različnih proizvodov, oziroma se zanimanje za to običajno poveča šele, ko se pojavijo zdravstvene težave, ki jih ni mogoče zelo jasno opredeliti.

Notranje zidne barve so s stališča snovi, ki smejo vstopati v recepturo, regulirane od leta 2007, ko je začela veljati evropska uredba REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), s katero se je začelo opredeljevati, nadzorovati in omejevati uporabo snovi s stališča nevarnih vplivov na zdravje živih bitij in okolje. Posledično se je leta 2008 uveljavila tudi uredba CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), ki nadzoruje dajanje nevarnih snovi v promet, to pomeni, da morajo biti nevarne snovi in pripravki, ki vsebujejo nevarne snovi, pravilno razvrščene, označene in pakirane.

Leta 2007 je stopila v veljavo tudi Direktiva EU (Directive 2004/42/CE), ki v izdelkih široke potrošnje omejuje uporabo hlapnih organskih snovi (HOS, angleško VOC = Volatile Organic Compounds). Vse navedeno je bistveno izboljšalo varnost notranjih zidnih barv, ki jih poleg profesionalnih slikopleskarjev uporablja veliko ljudi, ki si sami prepleskajo stenske in stropne površine v svojih stanovanjih.

V obdobju zadnjih let pa se je močno povečala tudi skrb za kakovost zraka v notranjih prostorih (IAQ: Interior Air Quality). Nadzor nad kakovostjo zraka v notranjih prostorih zaenkrat še ni reguliran na nivoju Evropske skupnosti, zato obstajajo nacionalne uredbe, ki vsaka malo drugače opredeljuje nevarne hlapne snovi in najvišjo dovoljeno koncentracijo le-teh. Ena prvih evropskih držav, ki je izdala nacionalno uredbo o kakovosti zraka v notranjih prostorih je bila Francija (DEVL1101903D).

Leta 2011 je tako v Franciji začel veljati francoski VOC, to je odlok o razvrščanju in označevanju vseh gradbenih premazov, vgrajenih v notranje prostore, talnih in zidnih premazov, kot tudi barv in lakov, v tako imenovane emisijske razrede na osnovi meritev emisij v skladu z evropskim standardom EN ISO 16000. Proizvodi so glede na emisije definiranih hlapni snovi razvrščeni v 4 razrede: A+, A, B in C.

Razred C B A A+
TVOC (skupni VOC) /µgm-3 >2000 <2000 <1500 <1000
Formaldehid >120 <120 <60 <10
Acetaldehid >400 <400 <300 <200
...
Stiren >500 <500 <350 <250

Delni prikaz dovoljene koncentracije nekaterih, v francoskem VOC opredeljenih, nevarnih hlapnih snovi ter klasifikacija glede na skupno vsebnost hlapnih organskih snovi. 

Helios SPEKTRA zidne barve so A+

Za veliko večino zidnih barv smo v skupini KANSAI HELIOS pridobili A+ certifikat. Tudi pri razvijanju novih izdelkov smo predani načelom trajnostnega razvoja ter čim manjšega vpliva na okolje. Nekatere zidne barve imajo še dodatne lastnosti, ki prispevajo h kvaliteti notranjega zraka (ugodja), kot sta SPEKTRA Active Air ter SPEKTRA Pure&Care.

SPEKTRA Active Air

V vseh nacionalnih regulativah, vezanih na emisije hlapnih snovi iz premazov, se, kot ena od zdravju zelo škodljivih in zato tudi zelo ostro reguliranih snovi, pojavlja formaldehid. SPEKTRA Active Air zidna barva čisti zrak s tem, da razgrajuje formaldehid, ki je brezbarven plin ostrega vonja in je razvrščen kot zdravju škodljiva snov. Pogosto vdihavanje formaldehida lahko povzroči vnetje grla, kašelj, pekoče oči, krvavenje iz nosa, pri bolj občutljivih pa že zelo nizka koncentracija povzroča resne težave pri dihanju, dolgotrajna izpostavljenost pa raka.

 

Glavni viri formaldehida v bivalnem prostoru

Formaldehid se sprošča iz številnih materialov, kot so gospodinjska čistila, tkanine, obdelane proti mečkanju, iverne in veza ne plošče, pohištvo, hišni tekstil, lepila, lesene talne obloge … Največja prisotnost formaldehida je v novih ali na novo opremljenih prostorih. Ugotovljeno je bilo, da je koncentracija formaldehida v prostoru še dve leti po vgradnji nove dekoracije 53,3 % začetne vrednosti.

SPEKTRA Pure&Care

Biocidni izdelki so v barvni in premazni industriji široko uporabljani, saj z njihovo pomočjo ohranjamo tudi rok trajanja barv. V zadnjih letih so strožji predpisi omejili možnosti in načine njihove uporabe. Ta ureditev varuje okolje in zdravje, proizvajalce pa postavlja pred izziv, saj je na voljo vedno manj biocidov, njihove koncentracije pa morajo biti nižje. Kljub temu mora biti kakovost in neoporečnost končnih izdelkov ohranjena.

Z barvo SPEKTRA Pure&Care smo te zahteve presegli. Sestavo barve smo priredili tako, da je stabilna in odporna proti mikroorganizmom oz. okužbam z bakterijami, brez običajnih dodatkov za biocidno zaščito barv. Je uporabniku in okolju izredno prijazna notranja zidna barva še posebej primerna tudi za alergike. Barva je primerna za vrtce, šole, pisarniške prostore, spalnice, otroške sobe, jedilnice … in ostale prostore, kjer preživimo veliko časa.

Nenehno se trudimo izdelati za uporabnika in okolje prijaznejše izdelke.